ชื่อ - นามสกุล :นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อบต.เขาโร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร