[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  

ชื่อ : นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเสริมศักดิ์ รักษาแก้ว
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญชวน สังขโชติ
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.พุฒชณาศรี ศรีสิริ
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นักวิเคราะห์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิตรา สุขสุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายถาวร เพชรเรือนทอง
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเอกชัย มุสิกะพันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมพงศ์ ศรีวะบุตร
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุกัญญา อุปลา
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประภาส รัตนะ
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจำลอง ระวังสุข
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิมล ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประภาส ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบรรจบ ณ สุพรรณ์
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ ซุ่นแซ่ล้อ
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประนอม เพชรสีเงิน
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมศักดิ์ ชูวงศ์
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพรศักดิ์ แป้นสุข
ตำแหน่ง : สอบต.หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สภาอบต.
3 : หัวหน้าส่วนราชการ
4 : สำนักงานปลัด
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
7 : กองการศึกษา